Yalıtımlı Cam Kimyasalları

Yalıtımlı Cam Kimyasalları

Katplast yalıtımlı cam kimyasalları, yalıtımlı cam üreticilerinin taleplerinin karşılanmasına yönelik ürün grubunu içermektedir. Bu ürünler iki bileşenli poliüretan, polisülfid esaslı macunla, PIB esaslı butil, hotmelt ve nem alıcılardır.
Katplast yalıtımlı cam kimyasalları, uzun süreli ve mükemmel bir yalıtımın hedeflendiği yalıtımlı cam ünitesinin üretimi için tasarlanmış özel ürünlerdir.
Katplast yalıtımlı cam ürünleri, kolay uygulama, kalıcı esneklik, ortam nemine karşı direnç ve mükemmel yapışma sağlar.

İKİNCİL KENAR DOLGU MACUNU

KATPLAST 600
(İki Bileşenli Poliüretan Esaslı Macun)

KATPLAST 400
(İki Bileşenli Polisülfid Esaslı Macun)

KATPLAST 399
(İki Bileşenli Polisülfid Esaslı Macun)

EKOPLAST
(İki Bileşenli Polisülfid Esaslı Macun)

BİRİNCİL KENAR DOLGU MACUNU

KATPLAST 300

(Poliizobutilen Esaslı

Termoplastik Macun)

  • KATPLAST 350

    (Sıcak Uygulamalı Hot Melt
    Butilkauçuk Macun)

NEMALICILAR

KATPLAST 580

(Moleküler Elek – Nem alıcı)

MOLPLAST 

(Nem Alıcı)